Cultură şi educație

Educaţie
În comuna Măgura există unităţi de învăţământ preşcolar, şcolar primar şi gimnazial.
în prezent, procesul de învăţământ se desfăşoară în 4 unităţi (2 grădiniţe cu program normal, 2 şcoli), în anul şcolar 2007 – 2008 înregistrându-se un număr de 225 elevi şi 59 preşcolari, care învaţă în 14de săli de clasă şi cabinete şcolare; în învăţământ sunt încadrate 28 persoane ca personal didactic, din care 3 educatori şi 25 învăţători şi profesori.
Toate unitățile şcolare sunt autorizate sanitar.

Cultură
În comună funcţionează în prezent o bibliotecă publică, şi 2 biblioteci şcolare. Biblioteca publică deţine peste 10000 unităţi de bibliotecă, si are 386 utilizatori. Oferă publicului cititor următoarele servicii:
• împrumut la domiciliu;
• Sală de lectură.
Comuna are un cămin cultural, în satul Măgura, care funcţionează într-o clădire amenajată şi dotată corespunzător.

Comments are closed.