Populația

Conform legii 351/2001 privind aprobarea Secţiunii IV a PATN, Comuna Măgură cuprinde o localitate de rangul IV, respectiv satul reşedinţa de comună şi o localitate de rangul V, respectiv satul component.   
Elementele şi nivelul de dotare ale localităţilor rurale de rang IV şi de rang V sunt redate mai jos:
 
Rangul IV este atribuit satelor reşedinţa de comună. Dotările minime obligatorii necesare în vederea servirii tuturor satelor din cadrul comunei respective sunt:  
• sediu de primărie;   
• grădiniţă, şcoală primară şi gimnaziala;   
• dispensar medical, farmacie sau punct farmaceutic;   
• poştă, servicii telefonice;   
• sediu de poliţie şi de jandarmerie;   
• cămin cultural cu bibliotecă;   
• magazin general, spaţii pentru servicii;   
• teren de sport amenajat;   
• parohie;   
• cimitir;   
• staţie/haltă C.F. sau staţie de transport auto;   
• dispensar veterinar;   
• sediu al serviciului de pompieri;   
• puncte locale pentru depozitarea controlată a deşeurilor;   
• alimentare cu apă prin cişmele stradale.
 
Rangul V este atribuit satelor componente ale comunelor şi satelor aparţinând municipiilor sau oraşelor. Existenţa unor dotări publice sau comerciale şi dimensiunea acestora sunt determinate de numărul de locuitori şi de specificul aşezării. Dotările minime obligatorii în satele având peste 200 de locuitori sunt:  
• şcoală primară;   
• punct sanitar;   
• magazin pentru comerţ alimentar şi nealimentar.   
Aceste dotări sunt necesare şi în cazul satelor având o populaţie de până la 200 de locuitori, când satele respective sunt izolate, situate la distante de peste 3-5 km faţă de satul cel mai apropiat care dispune de astfel de dotări.  
 
Populația
În anul 2002, comunaMăgura avea 2242 locuitori, dintre care în satul Măgura 1369 locuitori și satul Ciuta 873 locuitori.
După structura pe sexe, comuna Măgura cu 49,18% populaţie masculină şi 50,82% populaţie feminină, se înscrie în tendinţa manifestată la nivelul judeţului pentru populaţia rurală, respectiv 49,15% masculin şi 50,85% feminin; pe total comună diferenţa între populaţia feminină şi cea masculină nu indică un dezechilibru major, în concluzie, putem spune că populaţia comunei Măgura prezintă un echilibru relativ din punct de vedere al structurii pe sexe.
 
Populaţia pensionară
Numărul pensionarilor este de 701 persoane, respectiv 588 persoane în satul Magura si 113 persoane în satul Ciuta.
Analizând ponderea pensionarilor din totalul populaţiei, rezulta 29,85 % la nivel de comuna, în satul Măgura fiind 42,95 %, iar în satul Ciuta doar 12,94%.
 
Forţa de muncă
În anul 2007, comuna Măgura avea o populaţie activă de 1070 de persoane, repartizată în funcţie de ocupaţie astfel: 50% în agricultură, 10% în industrie, 20% alte ocupaţii, și 20 % populaţie activă neocupată. La aceeaşi dată erau înregistrați la nivelul comunei Măgura 230 salariați (21,49% din total populaţie activă).

Comments are closed.