HCL 40/2020

privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a imobilului teren situat in intravilanul satului Ciuta, com. Magura, jud. Buzau in suprafata de 300mp

Bookmark the permalink.
Inapoi