HCL 7/2022

privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Măgura în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”sa voteze aprobarea modificarii contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare

Bookmark the permalink.
Inapoi