Hotărâri ale Consiliului local

TitluDescriereData
HCL 38/2021privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ aferente proiectului ,, Imbracaminte bituminoasa usoara pe drumuri de pe raza comunei 􏰉􏰝􏰤􏰡􏰒􏰗􏰥 􏰦􏰡􏰖􏰚􏰢􏰡􏰠 􏰄􏰡􏰧􏰝􏰡􏰮2021/09/30
HCL 37/2021privind încetarea Contractului de concesiune nr. 1121 din 20 martie 20202021/09/30
HCL 36/2021privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 al comunei Magura, jud. Buzau2021/09/30
HCL 35/2021privind incetarea mandatului de consilier al domnului Popescu Vasile Dan si vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local al comunei Magura, judetul Buzau2021/09/30
HCL 34/2021􏰑􏰒􏰓􏰔􏰓􏰕􏰖 􏰗􏰑􏰒􏰘􏰙􏰗􏰒􏰚􏰗 􏰖􏰚􏰛􏰚􏰜􏰕􏰝􏰒􏰓􏰓 􏰑􏰒􏰚􏰞􏰚􏰖privind aprobarea desemnării preşedintelui de şedinţă pentru lunile 􏰞􏰚􏰖􏰓􏰕􏰢 octombrie, noiembrie, decembrie 20212021/09/30
HCL 33/2021privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Măgura în Consiliul de administraţiei al Şcolii Gimnaziale Măgura, judeţul Buzău2021/08/31
HCL 32/2021pentru aprobarea raportului de activitate al asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav in perioada ianuarie- iunie 20212021/07/27
HCL 31/2021privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 al comunei Magura, jud. Buzau2021/07/27
HCL 30/2021privind aprobarea modificarii si completarii HCL nr. 8 din 16 februarie 20112021/07/27
HCL 29/2021privind aprobarea executarii ridicarii topo, studiului de fezabilitate si studiului geotehnic pentru proiectul 􏱔Infiintare distributie gaze naturale in comuna Magura cu satele Magura si Ciuta , judetul Buzau . 􏱕2021/07/27
HCL 28/2021privind aprobarea desemnării preşedintelui de şedinţă pentru lunile iulie, august, septembrie 20212021/06/29
HCL 27/2021privind modificarea membrilor si a Actului Constitutiv si Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” la care comuna Măgura este membru asociat2021/06/29
HCL 26/2021privind stabilirea unei suprafețe de teren in vederea depozitării temporare a deșeurilor inerte provenite din activitățile de construcții si demolări de pe raza comunei Magura, județul Buzău2021/06/29
HCL 25/2021privind înfiinţarea Serviciului de gestionare a câinilor fară stăpân al comunei Magura, judeţul Buzau2021/06/29
HCL 24/2021privind aprobarea platii cotizatiei aferente anului 2021 pentru comuna Magura catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 􏰬Buzau 2008􏰭2021/05/28
HCL 23/2021privind aprobarea cuantumului burselor scolare acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Magura în anul şcolar 2020 -20212021/04/29
HCL 22/2021privind aprobarea Bugetului propriu al comunei Măgura pentru anul 20212021/04/19
HCL 21/2021privind aprobarea organigramei si statului de funcţii pentru aparatul de specialitate (funcţii publice si funcţii contractuale) al primarului comunei Măgura, judeţul Buzău2021/03/31
HCL 20/2021privind initierea procedurii de inchiriere a terenurilor aflate in proprietatea privata a comunei Măgura în suprafaţă de 17,88 ha2021/03/31
HCL 19/2021la proiectul de hotărâre privind încetarea Contractului de inchiriere nr. 2354 din 3 iunie 20152021/03/31
HCL 18/2021privind aprobarea amplasamentului stațiilor publice pentru traseele de transport rutier de persoane care tranzitează comuna Magura și a propunerii referitoare la programul de transport pe traseul care deservește comuna Magura, județul Buzău2021/03/31
HCL 17/2021privind aprobarea solicitarii prelungirii valabilitatii scrisorii de garantiei din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii-SA, plata comisionului de garantare si valoarea proiectulului integrat finantat prin sub-masura 7.2 al comunei Magura2021/03/31
HCL 16/2021privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr.1451 /2013 încheiat cu Compania Nationala Posta Romana S.A2021/03/31
HCL 15/2021privind  aprobarea darii in folosinta gratuita  a unor imobile catre Școala Gimnazială Măgura 2021/03/31
HCL 14/2021neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achizitionarea produselor aferente Programului pentru scoli al Romaniei si al contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, la nivelul comunei Măgura.2021/03/31
HCL 13/2021privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General si a Regulamentului local de urbanism al comunei Magura2021/03/31
HCL 12/2021privind aprobarea desemnării preşedintelui de şedinţă pentru lunile aprilie, mai , iunie 20212021/03/31
HCL 11/2021privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară„PROGAZ BUZĂU 2020”, la care comuna Magura este membru asociat2021/02/26
HCL 10/2021privind nominalizarea de către consiliul local al comunei Magura adoi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Magura2021/02/26
HCL 9/2021Privind omagierea venerabilei doamne Dumitrescu Niculina, cu domiciliul pe raza comunei Magura si care sarbatoreste 100 ani de viata2021/02/26
HCL 8/2021pentru aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local in care beneficiarii prevederilor Legii 416/2001 pot presta activitati2021/02/26
HCL 7/2021privind aprobarea modificarii prin act aditional a contractului de concesiune nr. 903/26.02.20162021/01/28
HCL 6/2021privind aprobarea modificarii si completarii HCL nr. 40 din 28.08.20172021/01/28
HCL 5/2021privind aprobarea Planului de actiuni pentru anul 2021 al Centrului de informare turistica comuna Magura si proximitati2021/01/28
HCL 4/2021privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli privind consumul lunar de carburanti pentru comuna Magura2021/01/28
HCL 3/2021privind aprobarea vanzarii directe a unei suprafete de teren apartinand domeniului privat al comunei Magura catre SC I&B Nelio 2005 SRL2021/01/28
HCL 2/2021privind aprobarea raportului de activitate al asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav in perioada iulie-decembrie 20202021/01/28
HCL 41/2020privind aprobarea desemnarii presedintelui de sedinta pentru lunile ianuarie, februarie si martie 20212020/12/23
HCL 40/2020privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a imobilului teren situat in intravilanul satului Ciuta, com. Magura, jud. Buzau in suprafata de 300mp2020/12/23
HCL 39/2020privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 al comunei Magura, jud. Buzau2020/12/23
HCL 38/2020privind aprobarea structurii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Magura, jud. Buzau pentru anul scolar 2021-20222020/12/23
HCL 37/2020privind aprobarea dezmembrarii imobilului inscris in CF 20725 Magura, jud. Buzau, teren intravilan si extravilan rezultand numerele cadastrale 21077 si 210782020/11/27
HCL 36/2020privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si a amenzilor aplicabile in anul fiscal 2021 in comuna Magura2020/11/27
HCL 35/2020privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al comunei Magura in Consiliul de administratie sl Scolii Gimnaziale Magura, jud. Buzau2020/11/27
HCL 34/2020privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 al comunei Magura, jud. Buzau2020/11/27
HCL 33/2020privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al comunei Magura, jud. Buzau2020/11/27
HCL 20/2020privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local, la data de 30 iunie 20202020/06/29
HCL 21/2020privind atestarea modificarii Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Măgura,judeţul Buzău2020/06/29
HCL 13/2020privind aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor aferente proiectului „Extindere scoala si construire sala sport in sat Magura, com. Magura, jud. Buzau”2020/02/19
HCL 12/2020privind aprobarea Bugetului propriu al comunei Magura pentru anul 20202020/02/19
HCL 11/2020privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei comunei Magura2020/02/19
HCL 10/2020privind Infiintare distributie gaze naturale in comune Magura, jud. Buzau2020/02/19
HCL 9/2020privind aprobarea desemnarii presedintelui de sedinta pentru lunile martie, aprilie si mai 20202020/02/19
HCL 4/2020privind aprobarea structurii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Măgura, judeţul Buzău pentru anulşcolar 2020– 20212020/01/30
HCL 3/2020pentru aprobarea raportului de activitate al asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav in perioada iulie-decembrie 20192020/01/30
HCL 2/2020privind încetarea Contractului de inchiriere nr. 2419 din 4 iunie 20152020/01/30
HCL 1/2020privind aprobara incheierea exercitiului financiar al anului 20192020/01/09

Arhiva Hotărâri ale Consiliului local al comunei Măgura 2011 – 2019

 

Comments are closed.