Hotărâri ale Consiliului local

TitluDescriereData
HCL 7/2021privind aprobarea modificarii prin act aditional a contractului de concesiune nr. 903/26.02.20162021/01/28
HCL 6/2021privind aprobarea modificarii si completarii HCL nr. 40 din 28.08.20172021/01/28
HCL 5/2021privind aprobarea Planului de actiuni pentru anul 2021 al Centrului de informare turistica comuna Magura si proximitati2021/01/28
HCL 4/2021privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli privind consumul lunar de carburanti pentru comuna Magura2021/01/28
HCL 3/2021privind aprobarea vanzarii directe a unei suprafete de teren apartinand domeniului privat al comunei Magura catre SC I&B Nelio 2005 SRL2021/01/28
HCL 2/2021privind aprobarea raportului de activitate al asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav in perioada iulie-decembrie 20202021/01/28
HCL 41/2020privind aprobarea desemnarii presedintelui de sedinta pentru lunile ianuarie, februarie si martie 20212020/12/23
HCL 40/2020privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a imobilului teren situat in intravilanul satului Ciuta, com. Magura, jud. Buzau in suprafata de 300mp2020/12/23
HCL 39/2020privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 al comunei Magura, jud. Buzau2020/12/23
HCL 38/2020privind aprobarea structurii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Magura, jud. Buzau pentru anul scolar 2021-20222020/12/23
HCL 37/2020privind aprobarea dezmembrarii imobilului inscris in CF 20725 Magura, jud. Buzau, teren intravilan si extravilan rezultand numerele cadastrale 21077 si 210782020/11/27
HCL 36/2020privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si a amenzilor aplicabile in anul fiscal 2021 in comuna Magura2020/11/27
HCL 35/2020privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al comunei Magura in Consiliul de administratie sl Scolii Gimnaziale Magura, jud. Buzau2020/11/27
HCL 34/2020privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 al comunei Magura, jud. Buzau2020/11/27
HCL 33/2020privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al comunei Magura, jud. Buzau2020/11/27
HCL 20/2020privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local, la data de 30 iunie 20202020/06/29
HCL 21/2020privind atestarea modificarii Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Măgura,judeţul Buzău2020/06/29
HCL 13/2020privind aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor aferente proiectului „Extindere scoala si construire sala sport in sat Magura, com. Magura, jud. Buzau”2020/02/19
HCL 12/2020privind aprobarea Bugetului propriu al comunei Magura pentru anul 20202020/02/19
HCL 11/2020privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei comunei Magura2020/02/19
HCL 10/2020privind Infiintare distributie gaze naturale in comune Magura, jud. Buzau2020/02/19
HCL 9/2020privind aprobarea desemnarii presedintelui de sedinta pentru lunile martie, aprilie si mai 20202020/02/19
HCL 4/2020privind aprobarea structurii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Măgura, judeţul Buzău pentru anulşcolar 2020– 20212020/01/30
HCL 3/2020pentru aprobarea raportului de activitate al asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav in perioada iulie-decembrie 20192020/01/30
HCL 2/2020privind încetarea Contractului de inchiriere nr. 2419 din 4 iunie 20152020/01/30
HCL 1/2020privind aprobara incheierea exercitiului financiar al anului 20192020/01/09

Arhiva Hotărâri ale Consiliului local al comunei Măgura 2011 – 2019

 

Comments are closed.